Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Східні мови та літератури

Випуск повністю
Ботеску О. Структурний та етимологічний аналіз топонімів, утворених внаслідок адміністративно-територіальної реформи епохи Хейсей (平成の大合併)
Жеребчук С. Зіставний аналіз лексики та проблема статусу сучасних малайської та індонезійської мов
Жила В. Основні джерела походження корейських фразеологізмів
Козоріз О. Статистичні характеристики мовних одиниць юридичної термінології китайської мови
Комісаров К. Когнітивно-стилістичний підхід до проблеми норми та відхилення від норми (на матеріалі сучасної японської мови)
Малахова Ю. Структура словникових статей першого ук раїнсько-японського словника Анатолія Діброви та Василя Одинця
Нестеренко О. Структурно-фонетичні особливості вигуків сучасної китайської мови
Руда Н. Засоби зв'язку в багатокомпонентних безсполучникових складних реченнях з однофункціональними предикативними одиницями
Халимоненко Г. Тюркізми арабського походження в українс ькій мові
Воробей О. Специфіка історизації дійсностіу творчості Тянь Ханя
Ісаєва Н. Роман Мо Яня "Пишні груди, широкі стегна" в оцінці китайської феміністичної критики
Ковальчук Ю. Європейці в Кореї: образи в документальній та художній прозі XVII – початку XX ст
Левицька О. Генеза та прототипи героїв повісті Морі Оґай "Бульбашки на воді"
Мурашевич К. Особливості та новаторство китайської пейзажної лірики поч. ХХ ст
Осадча Ю. Канон і апокрифи історичної прози в Японії
Харишин Д. Збірка Лу Сіня "Дикі трави" в літературознавчій критиці: парадигма наукових інтерпретацій
Шекера Я. Віддзеркалення буддійського світогляду у віршах жанру ши сунського поета Лу Ю
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;