Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Східні мови та літератури

Випуск повністю
Біляніна В. Типи діалогових конструкцій в мові китайських художніх текстів другої половини ХХ ст
Ілюхін О. Лексика індонезійської мови: історико-лінгвістичний погляд
Кірносова Н. Об'єктивне і суб'єктивне начало знань про світ, відображених у китайському ієрогліфі
Комісаров К. Японсько-український переклад у контексті глобалізації: когнітивний та дидактичний аспекти
Кшановський О. Дієслівні форми з евіденційним значенням у сучасній перській мові
Мазепова О. Особливості концептуалізації психоемоційного життя людини на синтаксичному рівні перської мови
Халимоненко Г. Монголізми в українській мові
Хімаван П. Фразові дієслова в системі індонезійської мови та засоби їх викладання україно- та російськомовним студентам
Цимбал С. Дослідження в галузі когнітології китайської мови на сучасному етапі її розвитку
Бондаренко І. Дзен-буддизм і японська поезія
Ісаєва Н. Екзистенційні мотиви Ф. Кафки у дзеркалі прози Цань Сюе
Купко Д. Образ японського солдата в повісті "Сакураджіма" Умедзакі Харуо
Маляр Д. Експериментальна п'єса Ґао Сінцзяня "Сигнал тривоги": персонажі-архетипи
Мурашевич К. Поетичні мотиви і традиційна образність поезії Шу Тін
Осадча Ю. Поетичні антології Японії: від фольклору до канону
Сидоркіна І. Поняття "гібридний письменник": культурна самоідентифікація сучасних япономовних транскультуральних письменників
Субота І. Передумови культурного відродження в країнах перської затоки
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;