Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Соціологія [з 2010 р.]

Випуск повністю
Куценко О.Д, Горбачик А.П. Журнал як форум для сучасної соціологічної науки та соціологічної освіти
До 25-річного ювілею професійної соціологічної освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Мазурок А.І. Інтерв'ю з професором Воловичем В.І
ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УДОСКОНАЛЕННІ ВИКЛАДАННЯ СОЦІОЛОГІЇ: МАТЕРІАЛИ ПРОЕКТУ ReSET Куценко О.Д. К исследованию закономерностей постсоциалистических трансформаций в восточной Европе
Генов Н.Б. Суперечливі тренди у Східній Європі. Нові соціальні констеляції та нові концептуальні карти
Головаха Е.И. Сравнительные социологические исследования в познании современных социальных феноменов
Бабенко С.С. Соціальні нерівності у міжнародному вимірі соціології: дебати та результати досліджень
Волович В.І. Оценочные критерии качества социологической информации
Хутка С. В. Залежність соціальної адаптованості особистості від її стратифікаційноЇ позиції за умов радикальних суспільних перетворень: діахронічний аналіз
Спориш Ю.О. Особливості дозвілевих практик середніх класів великого міста в Україні
Непийвода Т.В. Соціальна дистанція між віковими групами в українському суспільстві
Решетняк О. М. Виробництво та відтворення релігійних структур на пострадянському просторі: приклад православних розколів в Україні, Болгарії та Молдові
Кулешов К.М. Соціальне структурування у повсякденних взаємодіях: практики класифікації (есе)
Головин Н.А., Сибирев В.А. Трансляция стилежизненного содержания социальной коммуникации: материалы к верификации теории коммуникации Лумана
Набруско І. Ю. Cпоживання і реклама у сучасному світі: проблеми інституціоналізації
Ненько О.Є. Гумористичний дискурс як смислове поле конструювання політичної ідентичності
Обухова Н.О. Структура символічного простору в образі великого міста (на прикладі м. Донецьк)
Туленков М.В. Соціологія управління як галузь наукового знання: концептуальний аналіз
Камінська Л.Ф. Теоретичні підходи до дослідження суспільних рухів
Рощин Д.Г. Категорія "смисл життя особистості" в системі суміжних понять гуманітарних наук
Кожекіна Л.Ю. Особливості трактування поняття "соціалізація" у соціально-гуманітарних науках
Гринчук А.В. Социология безопасности: состояние и перспективы развития
Шелухін В.А. Суспільство у просторі трансформацій, культура у просторі суперечностей: відкриті питання Деніела Бела
Бабенко С.С., Ненько О.Є., Пенькова Н. Ю. Викладання, засноване на дослідженні: європейсткй вимір удосконалення університетської освіти з соціології
Грищенко М.В, Мазурок А.І. Соціологія та сучасні соціальні трансформації: за результатами ІІІ Міжнародної конференції студентів та молодих науковців
Малес Л.В. Соціологія міста: навчальний посібник / За заг. ред. О.К.Міхеєвої
Вимоги до статей, які подаються до публікації в журналі
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;