Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Соціологія [з 2010 р.]

Випуск повністю
Куценко О. (Київ) Як посилити наукову якість досліджень і практичну значущість соціології? Запрошення до дискусії
Штомпка П. (Краків, Польща) Десять тез про статус соціології в нерівному світі
Соболевська М. (Київ) Специфіка дисциплінарного статусу соціології як гуманітарної науки
Ніколаєнко Л. (Київ) Еволюція переходу від соціолінгвістики до соціології мови (соціально-групова структура суспільства в дзеркалі соціальної структури мови)
Даниленко О. (Харків) Від функціональної теорії конфлікту – до проблеми лінгвістичного конструювання соціальних конфліктів
Савельєв Ю. (Київ) Суперечності концепції соціального виключення і включення: вплив соціально-політичного дискурсу на соціологічні теорії
Бутковська Н. (Житомир) Етнічність: множинність інтерпретацій
Сусак В. (Львів) Регіоналізм в контексті множинної модерності сьогочасного українського суспільства (постановка проблеми)
Майструк І. (Київ) Принцип конструктивізму в соціологічному пізнанні: епістемологічні особливості застосування
Жуков В. (Київ) Тенденції і протиріччя інституціоналізації діяльності суб'єктів трудових відносин у сучасній Україні
Сокурянська Л. (Харків) Соціокультурні фактори конструювання і трансформації громадянської ідентичності сучасного студентства
Марченко А. (Київ) Ставлення студентів до студентського самоврядування в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Мусиєздов А. (Харків) Соціологічне обгрунтування практики конструювання бренду міста
Городецька С. (Київ) Соціально-економічна ситуація життєдіяльності учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
Удріс Н. (Київ) Принцип 80/20 у проектуванні змісту соціальної комунікації в контексті управління взаємодіями
Лейн Д. (Кембридж, Велика Британія) Міхаель Мак Фол. Просунення демократії за кордоном: чому ми повинні і як ми можемо
Червінська Т. (Київ) Малес Л. Вивчаючи тексти культури: соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія соціології
Вимоги до статей, які подаються до публікації в журналі
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;