Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Соціологія [з 2010 р.]

Випуск повністю
Головаха Є. Соціологія між художнім вимислом та науковим знанням
Савельєв Ю. Участь і політичні режими в сучасній Європі: порівняння країн "нової східної Європи" зі "старими" та "недавніми" країнами-членами ЄС
Миронович Д., Решетняк О., Сальникова С. Релігійний капітал і релігійна участь в країнах нової східної Європи
Демків О. Соціальний капітал та ренто орієнтовані соціальні мережі в умовах державного монополізму
Олейнікова О. Стратегії життєвого шляху і трудова міграція: українці в Італії та Польщі
Таранова К. Соціокультурні мільо в класовій структурі українського суспільства
Шестаковський О. Гендерна нерівність на ринку праці України: структурні передумови і тривкі стереотипи
Бурейчак Т., Марценюк Т., Хуткий Д. Ґендерна (не-)рівність на ринку праці в АР Крим: індикатори, оцінки та інтерпретації
Стрельник Е. Коммодифікація материнства (на прикладі ринку допоміжних репродуктивних технологій)
Рєзаєв А., Сендстром Г. Соціологія в Канаді як наукова та академічна дисципліна
Дейнека А. Проблематика смислу та смислотворення в контексті соціологічних теорій Нікласа Лумана та Ентоні Гіденса
Шелухін В. Раціональність у добу пізнього Модерну: до розвитку методологічної основи розуміння онтології множинності
Мазурик О. Суспільні функції та можливості соціального аудиту
Куценко О., Берлянд Л., Горбачик А. Агентно-культурна модель радикалізації середовищ мусульманських мігрантів
Даниленко О.А. Життєвий світ та соціокультурні ідентичності інженерів-мігрантів із пострадянських країн в Німеччині (постановка проблеми)
Атаманенко І. Інформатизація європейських суспільств: соціальний виклик
Савельєв Ю. Про тенденції в соціальних дослідженнях: спостереження за діяльністю Лабораторії порівняльних соціальних досліджень НДУ-ВШЕ
Інформація для авторів, рецензентів і читачів
Shestakovskyi O. Gender inequality in the labor market of Ukraine: structural preconditions and lasting stereotypes
Information for potential authors, reviewers and readers
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;