Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Соціологія [з 2010 р.]

Випуск повністю
Лейн Д. (Кембридж, В. Британія) Пояснення трансформації від державного соціалізму
Сальнікова С. (Луцьк) "Позитивна" трансформація чи тенденція невизначеності: порівняльний аналіз українського суспільства в європейському контексті
Уестон К. ( Варшава, Польща) Перехід від шахської до шиїтської теократії і піднесення пасдарану як політичного, військового та економічного інституту
Локтєва І. ( Київ) Концептуалізація та досвід вимірювання соціального відторгнення
Новікова Л. (Київ) Соціоструктурна диференціація ціннісних орієнтацій студентів універс итет у
Орешета Ю. (Київ) Основні характеристики професійної ідентичності майбутніх фахівців з соціальної роботи
Кліменкова А. (Київ) Комерційна реклама: вплив на споживача через формування суб'єктивної реальності
Тодорова О. (Київ) Комунікативний аспект інноваційного і традиційного PR-інструментарію
Фітісова A. (Київ), Дейнека A. (Київ) Факультетські кафедри в уявленнях студентів: спроба феноменологічного аналізу значимих смислових структур в царині освіти
Стрельник О. (Полтава) Материнство як практики турботи: концептуальні аспекти аналізу
Сидоров М. (Київ), Хода ківська Ю. (Киї в) Застосування параданих для аналізу невідповідей (на прикладі ESS)
Куценко О. (Київ) Навчально-методичні розробки. Соціальні класи: соціологічні інтерпретації і підходи до вивчення
Гелбінг Д. ( Цюріх, Ш ве йцарія) Плюралістичний підхід до моделюванння складних систем
Мельніков A. (Луганськ) Новий внесок у розвиток екзистенціальної соціології
Інформація для авторів, рецензентів і читачів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;