Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Українознавство

Випуск повністю
І. Грабовська Філософсько-світоглядні засади сучасного українознавства
О. Мостяєв Чи можна назвати події листопада–грудня 2004 р. в Україні революцією?
Л. Ковтун Семантичний простір упестрених кольорів одягу "ряджених" у міфологічному вимірі м. гоголя
А. Зінченко Університет св. Володимира на сторінках київської преси на початку 1917 року
О. Щербатюк "Ідея комунікації" й досвід культури: перспективи дослідження контексту ранньомодерної україни
Н. Рижева Традиції суднобудування за козацької доби
Н. Лобко До питання про зв’язок генеалогії та біографістики
С. Конча Етногенез і об’єктивність (відповідь в. балушку)
І. Федорченко До питання про національний характер українського народу
Л. Божук Концептуальні засади розвитку освіти українського зарубіжжя та практика реалізації
Я. Файзулін Зимовий похід 1921 року: історіографія та джерельна база
Л. Сорочук Символи-обереги в елементах українського костюма як вияв художньої реалізації образного світу (на матеріалах фольклору)
Н. Авер’янова Т. Воропаєва Становлення і розвиток цілісної особистості в контексті сучасних трансформацій українського суспільства
Т. Печериця Уречевлений образ україни й українця у баченні павла рябкова
В. Наконечний Переселення лемків у 1940–1946 роках як трагедія найзахіднішої гілки українства
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;