Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Українознавство

Випуск повністю
Конча С. ΛΕΝΖΑΝΙΝΟΙ Костянтина Багрянородного у контексті проблеми ляхів-лендзян
Кособуцька Г. Києво-Печерський патерик про допомогу людям з особливими потребами
Довбищенко М. Гулевичі у суспільно-релігійному житті православної церкви в кінці XVI – середині XVII століть
Воропаєва Т. Українська мова як базова основа національної ідентичності
Федорченко І. Становлення національного характеру українського народу: теоретико-методологічні засади
Короленко Б. Геополітичне становище Північного Причорномор'я (1787–1796 років): український вимі�
Мостяєв О. Елементи буржуазного укладу в Україні у ХVІ–ХVІІІ століттях
Щербатюк О. Святково-театральні форми як комунікативне середовище в ранньомодерному культурному контексті України
Павленко С. У боротьбі за національні збройні сили (до 90-річчя формування Першого українського корпусу Павла Скоропадського)
Вовк О. Історіографія соціокультурних процесів в українському селі в умовах радянізації у 20-х – на початку 30-х років ХХ століття
Роговий В. Документи комісії допомоги українському студентству в діаспорі як джерело до вивчення жертовності нашого народу в ім'я освіти
Божук Л. Перспективи розвитку освіти в українському зарубіжжі: державна політика та громадська ініціатива
Грабовська І. Джерельні підвалини дослідження паритетної (гендерної) демократії: український і світовий контекст
Скляр В. Мовна асиміляція (зросійщення) українців у незалежній Україні
Авер'янова Н. Національне виховання в контексті глобалізації
РЕЦЕНЗІЇ Петро Врангель – людина честі й обов’язку
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;