Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Українознавство

Випуск повністю
Мостяєв О. Специфіка предметного поля українознавства
Бабич О. Діяльність Феодосія Печерського в контексті започаткування книготворення в Києво-Печерському монастирі
Грабовська І. Європейськість України у ґендерному вимірі
Воропаєва Т. Формування ідентифікаційної матриці та культуротворча діяльність українців
Авер'янова Н. Українське образотворче мистецтво як невід'ємний чинник етнозбереження та націєтворення
Бочковська В.Г. Почаївський духовний осередок в історії та культурі українського народу: характеристика нових джерел дослідження
Ціпко А. Чинники українського культуропредставлення та культурозбереження у світі
Cорочук Л. Етновияви та особливості семантики архетипу родючості в українській календарній обрядовості
Шептицька Т. Державна політика України щодо розширення українського мовного простору: сучасний стан і перспективи
Федорченко І. Український національний характер: еволюційно-синергетичний підхід
Піскун В. Освіта українського зарубіжжя як спосіб відстоювання українських національних інтересів: історичний досвід та сучасна практика
Божук Л. Опіка сучасної української держави українським шкільництвом за кордоном
Рева Н. Українське товариство допомоги емігрантам з України та їх родинам у Львові
Фощан Я. Культурно-просвітницька діяльність Георгія Кониського на теренах Білорусі
Ковтун Л. Український колористичний код Світотворення
Плешко М. Ідеологія солідаризму в контексті державотворення України
Лєсєв І. Особливості дослідження проблеми етногенезу українців у працях вітчизняних науковців
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;