Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Українознавство

Випуск повністю
Обушний М. Вісник "Українознавство" в становленні українознавства як науки та навчальної дисципліни
Піскун В. З історії розвитку українознавства в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: інституційні та науково-дослідні аспекти (2000–2009 роки)
Воропаєва Т. Ідентичність українського народу в контексті соціокультурних трансформацій: теоретико-методологічні засади дослідження
Мостяєв О. Особливості дослідження трансформації українського соціуму
Грабовська І. Перспективи суспільства ґендерної рівності в Україні: утопії, реалії, тенденції, перспективи
Кагамлик С. Інтелектуальний потенціал та читацькі інтереси вищого українського духовенства ранньомодерного часу: характеристика маловідомих джерел дослідження
Фощан Я. Відображення гносеологічної позиції Георгія Кониського в процесі його культурно-освітньої діяльності
Авер’янова Н. Сучасне студентство у контексті формування національної еліти України
Антонюк T. Якість освітніх послуг як головна умова конкурентоспроможності української системи вищої освіти
Божук Л. Реалізація національної концепції співпраці із закордонними українцями: освітні аспекти
Ковтун Л. Творча спадщина М. Гоголя: колористичний аспект
Лєсєв І. Трансформація етнічної самоідентифікації: мовний аспект
Цуркан М. Дослідження теоретичних обґрунтувань застосування насильницьких методів у людській практиці
Ергемлідзе М. Чинники самоідентифікації національних меншин в Україні
Калач В. Релігія та українське націєтворення
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;