Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Українознавство

Випуск повністю
Воропаєва Т. Етнічна ідентичність українського народу на тлі закономірностей українознавства
Конча С. Білі хорвати і населення українського Прикарпаття у ІХ – ХІ ст
Кирик Л. Хотинська війна 1621 року в контексті українського державотворення
Кагамлик С. Галицька складова київської церковної ієрархії XVII – XVIII ст
Кобченко К. Спорудження корпусу університетської бібліотеки: історія Київського університету, якої не сталося
Лобко Н. Інформаційний потенціал українських генеалогічних джерел та його використання у XVII – сер. ХІХ ст
Мостяєв О. Соціально-економічні особливості модернізації підросійської та радянської України в колоніальних умовах
Ціпко А. Українська культурна типізація в інформаційних обмінах
Ковтун Л. Колористичні уявлення українців про красу, прекрасне: філософсько-світоглядний аналіз
Калач В. Релігійна ідентичність українських громадян та соціокультурні трансформації
Грабовська І. Проблеми ґендерної ідентичності в українській соціогуманітаристиці
Авер'янова Н. Сучасна українська еліта: перспективи розвитку
Литвиненко О. Інформаційна безпека в проблемному колі сучасного українознавства
Єременко М. Органи самоорганізації населення як сучасна форма спільнотного згуртування українських громадян
Божук Л. Становлення українознавчої освіти за межами України: історичний контекст
Пархоменко Н. Українська трудова міграція в контексті глобалізації
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;