Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Українознавство

Випуск повністю
Мостяєв О. Етапи цивілізаційного процесу в Україні: особливості періодизації
Воропаєва Т. Теоретико-емпіричні дослідження динаміки формування національної та європейської ідентичності громадян України (1991–2011 рр.)
Петруньок Б. Поняття ідентичності в контексті українознавчих досліджень
Руденко С. Концепція реконструюючої рефлексії Г. Патнема у структурі методологічного апарату історії української філософії
Конча С. Слов'янські племена з теренів України за описом Баварського Географа
Трегубенко Т. Українські церковні музичні осередки Лівобережжя і Слобожанщини XVII–XVIII ст
Кагамлик С. Українці чи росіяни? (До питання про ідентичність церковних ієрархів українського походження на службі в Російській імперії XVIII ст.)
Цуркан М. Політико-правове врегулювання насильницьких проявів на сучасному етапі існування української держави
Кобченко К. "Клінічне містечко" Університету Св. Володимира на Батиєвій горі: сторінки нездійсненої історії
Василик І. Особливості формування української юридичної еліти Східної Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття
Авер'янова Н. Українське образотворче мистецтво в добу тоталітаризму
Кирик Л. Пластовий рух та його роль у формуванні української військової еліти
Ковтун Л. Аксіологічний вимір системи колористичних уявлень українського народу
Грабовська І Подолання гендерних стереотипів як умова цивілізаційного поступу cучасного українства
Чабанов В. Етнокультурний поступ українців під впливом євроінтеграційних процесів
Долгоновська Л. Атрибути етнічності в сучасній інтерпретації
Мовчан Т. Шляхи вдосконалення етичних стандартів політичного життя сучасного українського суспільства
Пархоменко Н. Трудова міграція в Україні: окремі аспекти та віддзеркалення у ЗМІ
Литвиненко О. Інтеграція України у світовий інформаційний простір як невід'ємний чинник цивілізаційного розвитку України
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;