Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Українознавство

Випуск повністю
Конча С. Місце України у світовому цивілізаційному процесі: підходи до побудови наукової парадигми
Воропаєва Т. Передісторія та початок цивілізаційного розвитку людності на теренах України
Мостяєв О. Європейська цивілізація та місце у ній України
Грабовська І. Філософсько-світоглядне наповнення категорії "ук раїн ство"
Кагамлик С. Книжкові зібрання українських православних ієрархів ранньомодерного часу в європейському культурному контексті
Кобченко К. Україна у складі Російської імперії XVIII ст. у вимірі інтелектуальної історії
Ємець Т. Постання модерної нації у ХІХ столітті у контексті цивілізаційного вибору українства
Мокляк Я. Боротьба за український університет у Львові – контекст італійський та південнослов'янський
Довбищенко М. Проблеми утвердження української державності на Слобожанщині в період національно-визвольної революції
Шептицька Т. Національне письменство у процесах деколонізації ук раїнства
Авер'янова Н. Мистецька еліта України: Алла Горська в когорті шістдесятників
Василик І., Крупник Л. Феномен Тараса Шевченка у творчій долі шестидесятників
Сорочук Л. Соціокультурне життя української діаспори як чинник збереження національної культури у Західному світі
Ковтун Л. Ідея еманації світла у світоглядних уявленнях людності Київської Русі
Литвиненко О. Діяльність Укрінформу в міжнародних організаціях у контексті інформаційної безпеки України
Пархоменко Н. Особливості інтелектуальної міграції з України в добу Незалежності
Петруньок Б. Проблема інтерпретації історії кримських татар у контексті самоідентифікації кримськотатарського народу
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;