Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Українознавство

Випуск повністю
Грабовська І. Філософська традиція Київського університету та сучасне українознавство
Ємець Т. Володимир Вернадський та Київський університет
Щербак Н. Освітня політика російського самодержавства на правобережжі України у ХІХ ст
Негодченко О. Архівні матеріали XVIІ-XVIII ст. В археографічній едиції журналу "Киевская старина"
Балушок В. Про етногенетичну нішу і одну сумнівну версію етногенезу українців
Рижева Н. Екскурс у базисні засади дослідження історії суднобудування в Україні XIX ст
Конча С. "Дулібcький союз" між міфом і дійсністю
Ціпко А. "Житійні прописи" у творчому доробку Григора Тютюнника
Шептицька Т. Проблема етнічної марґінальності у малій прозі Григора Тютюнника
Бадан А. Трансформація української ідентичності в умовах глобалізації
Воропаєва Т. Етнонаціональна проблематика в дослідженнях науковців та випускників Київського університету
Зінченко А. Уроки Августина Волошина
Оришич Т. Географічні дослідження території України у ХІІ–XVIII ст. В контексті вивчення українознавчих традицій
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;