Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Військово-спеціальні науки

Випуск повністю
Барабаш Ю.Л., Братченко Г.Д., Гончарук А.А. Математична модель та результати моделювання сигнального розпізнавання й визначення координат гармат в РЛС розвідки вогневих позицій
Браун В.О., Пашков С.О., Присяжнюк О.М. Методика визначення коефіцієнтів демпфірування плаваючої машини на мілководдю
Герасимов Б.М., Добровольський І.М. Модель функціонування осколково-фугасного снаряда по лекгоброньованому об'єкту і оцінка її адекватності
Гостєв В.І., Гостєв В.В., Бережной О.Н., Величко В.А. Система автоматичного управління потужністю передавача з під-регулятором в радіоканалі зв'язку
Долгушин В.П., Хомяков О.М., Мірошніченко О.В., Довгань Ю.А. Можливості реалізації методу когерентної автокомпенсації пасивних перешкод в рлс виявлення маловисотних цілей
Креденцер Б.П., Кривцун В.І. Врахування почасової надмірності та неповної інформації щодо безвідмовності техніки тривалого зберігання під час розрахунку періодичності технічного обслуговування
Лєнков С.В., Ликов О.І., Лісовенко Д.В. Методика розрахунку параметрів пружної мембрани багатофункціонального прожектора
Репецький А.А. Методика придбання експертної інформації для рішення завдань керування радіолокаційною системою
Рєзніков М.І., Гахович С.В., Невзоров А.В., Буяло О.В. Статистична модель надійності складних технічних систем з кінцевим часом відновлення
Сбітнєв А.І., Лєнков С.В., Грищак О.М., Горшков О.В. Аналіз моделей життєвого циклу програмного забезпечення
Бірюков П.В. Шляхи та методи вдосконалення педагогічного процесу у вищому військовому навчальному закладі
Бортник С.Ю., Ольховой І.О. Військово-географічна оцінка промисловості Франції
Міхно О.Г., Мельник А.В., Кравчук О.В. Методика оновлення топографічних карт і планів міст за допомогою програмного продукту ARCGIS
Осипа В.О., Міхно О.Г., Писаренко Р.В., Козловцев В.І. Етапи створення електронної карти місцевості з цифрової моделі вітчизняного виробництва
Клим'юк А.Я. Спільні та відмінні риси регіональних варіантів німецької військової термінології
Солодяк О.Ю. Еволюція дефініції "машинний переклад"
Дяченко О.Ф., Браун В.О., Лещенко О.І., Захрабов М.Н. Автоматичне управління натягом гусеничного обводу в гусеничних машинах
Жиров Г.Б. Узагальнена діагностична модель цифрової віс для енергостатичного методу діагностування
Заруцький В.А., Лєнков С.В. Дослідження характеристик розсіяного поля при двопозиційному прийомі
Карпенко Б.О., Карпенко О.Б. Миттєвий вимірювач несучої частоти радіосигналів
Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Шваб В.К. Математичні моделі керування властивостями композиційних матеріалів для фотоелектричних систем енергопостачання радіоелектронних засобів озброєння
Мазулевський О.Є. Методика адаптивного контролю захищеності комп'ютерної мережі
Репецький А.А. Когнітивні процеси в навчанні операторів засобів радіолокації
Сбітнєв А.І., Лєнков С.В., Грищак О.М., Горшков О.В. Управління якістю спеціального програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем воєнного призначення
Сторубльов О.І. Особливості ідентифікації наборів елементів зображень за допомогою перетворення Фур'є
Хомяков О.М., Долгушин В.П., Мірошниченко О.В., Тимчук В.Ю. Метод захисту рлс маловисотних цілей від відповідних імпульсних завад
Бірюков П.В. Організація навчально-виховного процесу за кредитно-модульною системою у вищому військовому навчальному закладі
Зонь В.В. Психологічна підготовка майбутніх офіцерів до виконання своїх обов'язків за умов миротворчих операцій
Макаренко Е.М., Чумачов О.М. Правовий інфантилізм та правовий нігілізм як негативні чинники формування правосвідомості військовослужбовців на сучасному етапі: досвід російської армії
Міхно К.О. Специфіка досліджень професійних уявлень представників соціономічних професій
Кириленко І.В., Голота О.П. Регламентація соціального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в сучасних умовах
Семеніхін І.М. Фінансове забезпечення народно-визвольної армії китаю у сучасних умовах
Троян В.М., Спіцин М.М. Перспектива розвитку науково-технічного потенціалу в Збройних Силах України
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;