Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Військово-спеціальні науки

Випуск повністю
Гаркавенко О.С., Комарова Л.О., Сельский А.А., Охрамович М.М. Аналіз можливостей створення стабільних шарів р-типу та р-n-переходів шляхом радіаційного легування напівпровідникових сполук
Казанцев О.Ю., Пампуха І.В., Сидоров О.В., Михайленко В.П. Створення моделей і управління ними в системі підтримки прийняття рішень та навчання
Квасников В.П., Перегудов Д.А., Бабич Е.С., Коротков В.Ю. Повышение точности измерительной системы геометрических параметров при случайных возмущениях
Ленков С.В., Селюков А.В., Гунченко Ю.А., Жеревчук В.В. Методика управления спектральными характеристиками электролюминесцентных индикаторов
Осадчий В.В., Прєснаков В.Ф., Шмиголь В.М. Автоматичний аналізатор вмісту вологи в водомазутний суміш
Пампуха І.В., Самойлов І.В., Толюпа С.В., Берназ Н.М. Інтелектуальний підхід до управління мережними відмовами систем передачі даних
Шишанов М.О., Вишнівський В.В., Боряк К.Ф., Шевченко В.І. Оцінка якості планового ремонту РЕЗ за даними після ремонтної експлуатації
Балашова С.П., Драган В.М. Психотерапія як провідний метод психологічної допомоги військовослужбовцям схильних до суїцидальної поведінки
Герасимов Б.М., Субач І.Ю. Показники якості інформаційного забезпечення та їх вплив на ефективність застосування систем підтримки прийняття рішень
Дзюба М.Т., Павловська С.В. Масова свідомість як об'єкт впливу в ході проведення інформаційно-комунікативних заходів у збройних конфліктах та локальних війн другої половини ХХ початку ХХІ ст
Мась Н.М., Баранов О.М. Щодо змісту програми розвитку особистісного потенціалу і професіоналізму майбутніх викладачів-лінгвістів
Сафін О.Д., Коломієць О.В. Про результати дослідження взаємовпливу стилю педагогічного спілкування викладачів та їх індивідуальних особливостей
Сірий А.В. Основні напрями дослідження проблеми мотивації особистості в зарубіжній психології
Хорошко В.О., Лєнков С.В., Щербак Л.М., Головань С.М. Напрями формування системи знань фахівців захисту інформації з обмеженим доступом
Черняк А.І., Кім К.В. Про результати реалізації програми з формування стійкості до стресу у курсантів вищих учбових закладів МВС України
Семеніхін І.М., Ващенко І.В., Алексеєнко О.В. Методи фінансового контролю у Збройних силах України
Оленєв В.М., Саєнсус М.А., Маміч В.В. Оцінка ефективності становлення і розвитку інноваційних структу�
Балабін В.В. Вимоги до структури і змісту лінгвістичного процесора в системах машинного перекладу
Замаруєва І.В., Пампуха І.В. Структура і зміст лінгвістичної бази даних в системах підтримки і ведення перекладних лінгвістичних словників
Замаруєва І.В., Шипнівська О.О. Морфемна обробка текстів в системах машинного перекладу
Аксентьєв Ю.М., Окоча С.В., Охрамович М.М., Крихта В.В. Волоконно-оптична інтерферометрична система вимірювання геометричної форми поверхні деталей
Боряк К.Ф., Коротков В.Ю., Коломієць Я.С., Сєлюков О.В. Один із способів визначення імовірності появи дефектв при виробництві нових типів унікальних компонентів
Буяло О.В., Денисенко О.М., Андрієнко А.М., Зінкевич В.М., Прєснаков В.Ф. Аналіз протимінного захисту легких броньованих машин у збройних конфліктах та локальних війнах
Казанцев О.Ю., Пампуха І.В., Ряба Л.О., Сидоров О.В. Інтегрована система підтримкм прийняття рішень та навчання
Карпенко Б.О., Авдєєнко Г.Л., Федоров В.І., Якорнов Є.А. Визначення координат точкового джерела радіовипромінювання по кривизні його хвильового фронту
Лєнков С.В., Комарова Л.О., Проценко В.О., Перегудов Д.О., Гунченко Ю.А. Деякі методи прискорення розвитку прихованих та потенційних дефектів в задачах форсованих випробувань елементів РЕЗО
Волощенко О.О. Вплив громадськості на прийняття суспільно-політичних рішень
Дубровинський Г.Р. Проблеми ефективності проведення професійно-психологічного відбору для військовослужбовців контрактної служби
Ленков С.В., Хорошко В.А., Браиловский Н.Н., Блавацкая Н.Н. Оценивание взаимозависсимости информационных источников между собой
Малахов М.А. Історико – психологічний аналіз виникнення поняття адаптації у науковій думці
Мась Н.М., Ковальчук Р.О. Особистісна самоорганізація як фактор успішної навчальної діяльності курсантів
Сафін О.Д., Олександренко К.В. Соціально-перцептивні механізми розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця
Череватий С.В. Дослідження досвіду взаємодії військового командування з мас-медіа у країнах НАТО
Черняк А.І., Грицина О.М. Особливості саморегуляції психічної стійкості на етапі адаптації військових керівників
Сафін О.Д., Юрченко Ю.А. Педагогічні аспекти формування військово-спеціальних умінь з фізичної культури у студентської молоді
Балабін В.В. Аналіз підходів до розробки систем машинного перекладу
Замаруєва І.В., Пампуха І.В., Осипа В.О., Берназ Н.М. Вимоги до розробки інструментально-технологічного комплексу обробки різномовних текстів
Шипнівська О.О. Контекстна детермінація міжчастинномовних морфологічних омонів сучасної української мови
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;