Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Військово-спеціальні науки

Випуск повністю
Панін В.Г., Борзак О.М., Лалетін С.П. Різновиди та тенденції розвитку інформаційної зброї
Вітковський В.В. Спеціальна пропаганда радянських військ на теренах України у роки великої вітчизняної війни
Волошина Н.М., Дзюба М.Т., Комарова Л.О. Деякі аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародного військового співробітництва України
Замаруєва І.В., Рось А.О. Забезпечення інформаційної безпеки держави у воєнній сфері при запобіганні і стримуванні воєнного конфлікту
Онищук М.І., Лещук В.П. Роль соціальних мереж в політичних процесах на Близькому Сході та в Північній Африці
Замаруєва І.В., Балабін В.В. Автоматичний синтаксичний аналіз україномовного тексту в знання-орієнтованій системі машинного перекладу
Литвиненко Л.О. Особливості побудови лінгвістичного процесора доморфемного аналізу англійських військово-технічних текстів
Ніколаєвський О.Ю. Автоматизація укладання компонентів лінгвістичного забезпечення модуля автоматичного морфологічного аналізу різномовних текстів
Шипнівська О.О. Створення бази даних для розробки автоматичного синтаксичного аналізатора україномовних текстів (на матеріалі простого речення)
Шкурко В.В. Лексикографічний агент екстракції колокацій у природномовному тексті
Автушенко О.С. Особистісно-орієнтовані технології у військовому вихованні
Вовчаста Н.Я. Система підготовки фахівців пожежної безпеки на західноукраїнських землях
Гудим В.І., Шуневич Б.І. Стан впроваження дистанційного навчання у вищій військовій школі України
Діденко Л. В., Кондрашова-Діденко В. І. Інтелекто-креативні перетворення у виш-освіті: виклики майбутнього і відповіді сучасності
Попко І.А. Розвиток професійного дистанційного навчання у Франції
Мамічева О.В. Теоретико-методологічне обґрунтування концепції розвитку предметно-педагогічних здібностей викладачів вищих навчальних закладів
Федченко О.П., Сміловський О.М. Визначення системи топогеодезичного забезпечення військ (сил) в операції, як системи масового обслуговування
Чорнокнижний О.А., Писаренко Р.В. Теоретичні основи створення геоінформаційної системи військового призначення
Клері Л.Р., Гребенюк М.В., Пошедін О.В., Феклістов А.О. Основні підходи щодо проведення спеціалізованого курсу з управління оборонною галуззю в широкому контексті безпеки
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;