Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Військово-спеціальні науки

Випуск повністю
Вишнівський В.В., Долгушин В.П., Охрамович М.М., Лоза В.М. Оцінка характеристик вихідного сигналу кореляційних систем пеленгації джерел випромінювань при флюктуюючому спектрі сигналів
Малюга А.В., Пампуха І.В., Осипа В.О., Солодєєва Л.В. Інформаційна технологія оцінювання якості освіти вищого військового навчального закладу
Кузнецов І.Б., Буяло О.В., Пашков С.О., Шкуліпа П.А. Метрологічне забезпечення та його вплив на ефективність застосування озброєння і військової техніки в сучасних умовах
Васильєв С.П., Андрущенко А.О. Психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів вищих військових навчальних закладів в контексті розвитку їх психічної саморегуляції
Балашова С.П., Зубовський Д.С. Використання психодіагностичних методик в збройних силах країн світу
Кузьменко М.Д. Застосування "Теорії латентної характеристики" для вдосконалення алгоритму психологічної діагностики професійної придатності
Бaбелюк О.В. Пcихoлoгічні умoви вдocкoнaлювaння прoфеcійнoгo caмoвизнaчення війcькoвocлужбoвців cлужби зa кoнтрaктoм
Зарицька А.І., Турченко Ю.В. Труднощі аудіювання в умовах реальної комунікації
Волошина Н.М., Дзюба М.Т. Вироблення у майбутніх офіцерів імунітету проти негативного інформаційно-психологічного впливу
Жарков Я.М., Васильєв А.О. Наукові підходи щодо визначення суті розвідки з відкритих джерел
Присяжнюк М.М., Бєлошевич Я.С. Інформаційна безпека України в сучасних умовах
Черних Ю.О., Приходько Ю.І. Стан і проблеми сучасного етапу розвитку військової освіти
Військове виховання шляхтича в XVІ столітті
Шульгін В.В. Особливості реалізації військового законодавства України в умовах реформування кримінального судочинства держави
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;