Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Військово-спеціальні науки

Випуск повністю
Cафін О.Д., Колесніченко О.С. Професійна самосвідомість курсантів внутрішніх військ України
Тімченко О.В., Хмиров І.М. Особливості особистісно-адаптаційного потенціалу у курсантів МНС України
Білінська Т.М. Дослідження окремих психофізіологічних особливостей професійного відбору водіїв тролейбусів
Оніщенко Н.В. Служби екстреної психологічної допомоги в Україні
Варнавських К.М. Дослідження психологічних особливостей лікаря як необхідної передумови успішної терапевтичної взаємодії з пацієнтами
Побідаш А.Ю. Аналіз помилкових дій членів екіпажу морського судна, які призводять до захоплення корабля у полон
Ціцей Р.М. Урахування індивідуальної варіабельності реакцій постраждалого на стресогенність факторів надзвичайної ситуації як детермінанта ефективності встановлення з ним психологічного контакту
Бегма В.М., Сизов А.І. Економіко-математична модель раціонального харчування військовослужбовців в умовах обмеженого фінансування Збройних Сил України
Черняк О.І. , Харламова Г.О. Конвергенція витрат на оборонний комплекс та економічного розвитку країни
Любіч О.О., Сизов А.І. Новітні інформаційні технології як базис забезпечення фінансової стабільності в Україні
Шпильовий С.Є. Проблеми системи пенсійного забезпечення в Україні та шляхи її вдосконалення
Балабін В.В., Замаруєва І.В. Розробка формальної моделі представлення синтагматичних і парадигматичних відношень в предметній області для різномовних текстів
Рось А.О., Ніколаєвський О.Ю. Вимоги до формалізації семантичної інформації в системі машинного перекладу
Толубко В.Б., Литвиненко Л.О. Розробка моделі автоматичного синтаксичного аналізу і синтезу тексту в системі машинного перекладу
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;