Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Журналістика

Випуск повністю
Іванов В., Дудко О. Журналістське розслідування та журналістське дослідження в журналістикознавстві: проблеми ідентифікації
Білан Н. Соціальна складова теорії інформаційного суспільства
Кужель К. Нематеріальне стимулювання працівників ЗМІ як ефективний інструмент підвищення продуктивності та якості праці
Міронова Т. Про деякі особливості діалогічності публіцистичного тексту (на прикладі "Слова редактора")
Цуканова Г. Етичне забарвлення фотоілюстративного матеріалу українських видань
Сіріньок-Долгарьова К. Новинний дискурс як явище соціокомунікативного середовища
Доценко К. Глянсове видання: до питання дефініції й тенденцій розвитку в сьогоденні
Кошак О. Ретроспектива становления і розвитку радіомовлення на Донеччині
Грицюта Н. Естетичні концепти постмодернізму в сучасній рекламі
Хавкіна Л. Хронотоп в українському рекламному просторі: міфологічний аспект
Вежель Л. Соціальні медіа – нові можливості для розвитку бізнесу
Олтаржевський Д. Журналістські аспекти неймінгу корпоративних видань
Башук А. Реалізація макростратегії вільної референції в політичному дискурсі прес-конференцій
Рогожина В. Регіональна реклама в контексті процесів глобалізаці
Фурманкевич Н. Стилістика рекламної комунікації
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;