Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Журналістика

Випуск повністю
Різун В. Становлення українських журналістикознавчих досліджень
Різун В., Трачук Т. Розвиток і української журналістикознавчої науки. Історія українського журналістикознавства
Різун В., Трачук Т.Журналістська освіта й наука в Київському університеті
Різун В. Дослідження поняттєво-термінологічної системи українознавства. Зауваги до основних термінів масової комунікації.
Городенко Л. ЗМІ і мережеві комунікації
Хоменко І. Семантика термінології сучасного радіомовлення
Давидченко Т. Тип, типологія та класифікація у соціальних комунікаціях
Скотникова Т. Термінологія журналістикознавства і галузеві терміносистеми
Зоря Г. Професійна мова журналістики
Спанатій О. Підходи до визначення терміна «самвидав»
Олтаржевський Д. Корпоративні медіа як новітній різновид ЗМІ
Шмига Ю. Визначення реклами з погляду соціальних комунікацій
Данильчук Д. Фразеологічні трансформати і проблема штампів у публіцистичному тексті
Башук А. Основні поняття новинної комунікації з точки зору зв’язків із громадськістю
Цимбаленко Є., Євтушенко Л. Когнітивно-смислові трактування понять «соціальна інформатика» та «інформатизація»
coNt eNt SIssue 21
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;